CỨNG HƠN KHÔNG PHẢI LUÔN TỐT HƠN

CÁCH CHÚNG TÔI TIẾP CẬN VỚI ĐỘ CỨNG CỦA CÁN GẬY